4 Artworks

Webdesign & artwork

Let’s create!

Privacy & Algemene Voorwaarden

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens 4Artworks online verzamelt, gebruikt en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie is 4Artworks?

4 Artworks (https://www.4-artworks.com) is een bedrijf die zich richt op het maken van websites, huisstijlen, logo’s en diverse soorten artwork.

Contactgegevens:

Ampèrestraat 51a
Tel.: 06-19426924
Email: info@4-artworks.com
Kvk nr.: 53352912

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis als website beheerder;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
4 Artworks:
E. Prosee, telefoonnummer: 06-19426924

Gebruik van persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Ik heb persoonsgegevens nodig om mijn dienstverlening richting jou te waarborgen. 4Artworks verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

4 Artworks verwerkt via deze website gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen en / of opmerkingen die je hebt vermeld in het contactformulier, via email, post of telefonisch.

Persoonsgegevens / bedrijfsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op deze website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • een bericht via het emailadres info@4-artworks.com

Minderjarigen

4 Artworks heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Ik verwijder dan deze informatie.

Beveiliging

4 Artworks doet er alles aan om de door jouw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website maak ik bij gegevensoverdracht o.a. gebruik van:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • Firewall en Mallware software
 • Webhosting bij een Nederlands bedrijf die voldoet aan de eisen van de AVG wetgeving.

Verstrekking aan derden

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Ook komen ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren, omdat de wet mij dit verplicht.

Cookies

Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Jouw cookie voorkeur zal daarna 1 dag bewaard blijven voor onze website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze websites direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn geen knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.

Bewaartermijn gegevens

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij alleen die gegevens die bewaard moeten blijven vanwege een wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die ik van jou heb, ook nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd.
Hiervoor kun je contact opnemen met de beheerder van deze site, via de volgende gegevens:
Telefonisch 06-19426924
WhatsApp 06-19426924
Contactpersoon: E. Prosee

Om misbruik te voorkomen vraag ik je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Dit is ter bescherming van jouw privacy. 4 Artworks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze vernieuwde Privacyverklaring & Algemene voorwaarden is vernieuwd op 23 augustus 2023.

Neem contact op

Contactgegevens

Ampèrestraat 51A
2563 ZR Den Haag
info@4-artworks.com

Telefoon

06-19426924

Kvk nummer

53352912

Koekjes | Privacy & Algemene Voorwaarden | Verwerkersovereenkomst

Ga naar de inhoud